o nas

O NAS

Klub Strzelecki Bochnia  „Solny Garnizon” jest klubem zrzeszającym miłośników i pasjonatów  broni i militariów, a także strzelectwa. Celem Naszego klubu jest działalność edukacyjna, sportowa, rekreacyjna i popularyzatorska w  zakresie strzelectwa i jego historii oraz stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonowaniem broni.Nasz klub powyższą działalność prowadzi w kontekście lokalnej historii i tradycji, a także w nawiązaniu do historii Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych. Celem powyższego jest propagowanie postaw patriotycznych, a w szczególności patriotyzmu lokalnego i przywiązania do historii i kultury  Ziemi Bocheńskiej. W Naszych działaniach stawiamy szczególny nacisk na bezpieczne posługiwanie się bronią i rozwijanie umiejętności strzeleckich poprzez organizowanie szkoleń, kursów, treningów i zawodów strzeleckich. Jest dla Nas  również ważne propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży poprzez organizowanie spotkań z zawodnikami, instruktorami oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych i  treningów strzeleckich.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

o nas

NAPISZ DO NAS

Odpowiemy na każde pytanie